Giải mã câu hỏi có nên đánh dàn đặc biệt 36 số hay không ?