Dưới đây là một số câu hỏi mà các bạn đã gửi về , các bạn hãy cùng theo dõi  biết đâu những câu hỏi này cũng là những vấn đề mà bạn đang mắc phải. Có thể nhờ nó mà bạn bắt được những dàn lô 4 con, 10 con đẹp nhất thì sao? Cùng theo dõi