Đánh đầu đuôi giải đặc biệt bằng cách nuôi đầu 0 đít 0 Trong giải đặc biệt, người chơi cần  lưu ý kiểm tra kỹ càng tất cả các giải đã ra cùng với nhiều con số đã xuất hiện trong thời gian một tuần vừa qua. Nếu như số 0 đã xuất hiện đồng